วัดญาณสังวราราม วัดสำคัญเมืองพัทยา สถาปัตยกรรมสำคัญหลากหลาย

วัดญาณสังวราราม

วัดญาณสังวราราม สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นการนำทุกคนไปให้ได้กราบไหว้สิ่งศักดิ์เป็นการเอาฤกษ์เอาชัยในการท่องเที่ยว หรือเป็นการเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเราเอง และยังเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญในจังหวัดชลบุรี เมืองพัทยาอีกด้วย ที่ถ้าได้ไปเมืองพัทยาต้องได้แวะไปเลย

วัดญาณสังวราราม กราบไหว้บูชา สถานที่สำคัญมากมาย

วัดญาณสังวราราม

สำหรับวัดญาณสังวราราม เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร ที่ตั้งอยู่อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี วัดได้มีการก่อสร้างขึ้นเมื่อพ.ศ.2519 โดยนายแพทย์ขจร และคุณหญิงนิธิวดี อันตระการและบุตรธิดา ที่มีจิตศรัทธาในการบริจาคที่ดิน จำนวน 100 ไร่ 1 งาน 92 ตารางวา แด่สมเด็จพระญาณสังวรเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร(ปัจจุบันทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราช ตั้งแต่ พ.ศ.2532 ปัจจุบัน) เพื่อสร้างวัดในพระพุทธศาสนา และปรารถนาให้มีนามตามทินนามสมณศักดิ์ของสมเด็จฯ วัดนี้จึงมีชื่อว่าวัด ญาณสังวราราม ถือเป็นวัดประจำรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

บรรยากาศภายในวัด

บรรยากาศภายในวัด ด้วยพื้นที่ของวัดมีพื้นที่ที่ค่อนข้างกว้าง เเละยังมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามต่างๆมากมายให้ทุกคนได้เดินชม เเละด้วยบรรยากาศที่ร่มรื่นเเละยังมีต้นไม้โดยรอบของพื้นที่ ทำให้เมื่อเราเดินชมสถาปัตยกรรมได้ลมพัดเย็นๆเเละยังไม่ร้อนเกินไปอีกด้วย

วัดญาณสังวราราม

วัดญาณสังวราราม

วัดญาณสังวราราม

วัดญาณสังวราราม

วัดญาณสังวราราม

สิ่งสำคัญภายในวัด

สถาปัตยกรรมสำคัญภายในวัด จะแบ่งออกเป็น 4 เขต เขตพุทธาวาส เขตสังฆาวาส เขตฆราวาส เขตโครงการในพระราชดำริและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำหรับพื้นที่ที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเยี่ยมชม คือเขตพุทธาวาส และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริบางแห่ง ได้แก่

  • สมเด็จพระพุทธญาณนเรศวร์ เป็นพระพุทธปฏิมาประธานประจำพระอุโบสถวัด ญาณสังวรารามวรมหาวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ สร้างน้อมเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มีขนาดประมาณองค์พระพุทธชินสีห์ในพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร โดยขนาดประมาณองค์ หน้าพระเพลา 5 ศอก 1 คืบ 7นิ้ว เศียรบรรจุพระบรมสารีริกธาตุองค์พระประธาน

วัดญาณสังวราราม

  • หอกลอง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทรงแปดเหลี่ยม ที่สูง 2 ชั้น สร้างแบบไทยประยุกต์ โดยได้มีต้นแบบจากป้องมหากาฬ เชิงสะพานผ่านลีลาศ กรุงเทพมหานคร

วัดญาณสังวราราม

  • พระบรมธาตุเจดีย์มหาจักรีพิพัฒน์ พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 พระมหากรุณาธิคุณพระราชทานนามให้ ซึ่งมีความหมายว่า พระเจดีย์ที่บรรจุพระบรมธาตุเพื่อความพิพัฒนาสถาพรแห่งพระมหาจักรีบรมราชวงศ์ และสร้างขึ้นเพื่อเทดพระเกียรติบูรพมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ โดยองค์มีพระบรมธาตุกว้าง 39 เมตร สูง 39 เมตร ภายในมี 3 ชั้น ชั้นล่างมีการจัดแสดงนิทรรศการชั่วคราว ชั้น 2 มีแท่นประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลอง ชั้น 3 เรียกว่า ห้องทอง เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุของพระสาวก

วัดญาณสังวราราม

  • พระเจดีย์พุทธคยาจำลอง มีการสร้างขึ้นตามพระราชดำริของพระคุณสมเด็จฯ ที่ต้องการให้มีการศาสนาสถานเป็นที่ระลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระเจดีย์พุทธคยาจำลอง มีผังแบบสมมาตรรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้าง – ยาว – เท่ากัน โดยที่ด้านละ 22.50 เมตร ล้อมด้วยพระระเบียงและกำแพงแก้วอีกชั้นหนึ่ง ด้านนอกเป็นสวนไม้ดอกไม้ประดับ ตัดแต่งเป็นรูปทรงเราขาคณิต พระเจดีย์ประธาน ฐานกว้าง 12 เมตร มีทั้งหมด 7 ชั้น แต่ละชั้นสูง 3 เมตร ซึ่งหากนับรวมฐานชั้นล่างด้วยจะเป็น 9 ชั้น มีบันไดเวียนไปจนถึงชั้นบนสุดและชั้นล่างมีนิทรรศการถาวร เรื่อง พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร จัดแสดงไว้โดยรอบพระระเบียงด้านนอก และภายในพระเจดีย์

วัดญาณสังวราราม

  • อริยาคาร พิพิธภัณฑ์อริยสงฆ์ อยู่ด้านซ้ายมือของพระปกเกล้าอริยเขต ออกแบบโดยคุณสนิท และคุณปรียา ฉิมโฉม ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้กลางห้อง และจัดแสดงรุปเหมือนของพระอริยสงฆ์ชื่อดังมากมาย ซึ่งพระอริยสงฆ์แต่ละรูปล้วนมีจริยาวัตรที่งดงาม มีโอวาทธรรมที่ให้พุทธศาสนิกชนได้ยึดถือปฎิบัติสืบต่อกันมา และยังสามารถเรียนรู้โอวาทธรรมคำสอนต่างๆของพระอริยสงฆ์ได้ด้วย ด้วยคำบรรยาย คำสอน 3 ภาษา

วัดญาณสังวราราม

  • เทวาลัยท้าววิรุฬหกมหาราชพุทธบัณฑิต ตั้งอยู่ในสวนฝั่งตรงข้ามกับอุทยานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบรมราชชนกและสมเด็จพระบรมราชชนนี เป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นท้าววิรุฬหกมหาราชพุทธบัณฑิต ท้าววิรุฬหกมหาราช เป็นหนึ่งในจาตุมหาราชิกา ผู้ทำหน้าที่รักษาทิศทั้งสี่ ประกอบด้วย ท้าวกุเวร หรือที่รู้จักกันในชื่อท้าวเวสสุวรรณ รักษาทิศเหนือ ทำหน้าที่ปกครองยักษ์ ท้าวธตรฐ รักษาทิศตะวันออก ทำหน้าที่ปกครองคนธรรพ์ ท้าววิรุฬหก รักษาทิศใต้ ทำหน้าที่ปกครองกุมภัณฑ์ ท้าววิรูปักษ์ รักษาทิศตะวันตก ทำหน้าที่ปกครองพญานาค

วัดญาณสังวราราม

  • ศาลานาคเล่นน้ำนานาชาติ หรือ ศาลามังกรเล่นน้ำ ที่ตั้งอยู่บริเวณประตูทางเข้าวัดญาณสังวราราม ริมอ่างเก็บน้ำคลองบ้านอำเภอ สร้างเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ปัจจุบันมีศาลา 8 หลัง คือ ศาลากลางไทยภาคกลาง ศาลาไทยล้านนา ศาลาไทยอีสาน ของประเทศไทย ศาลาจีนนอกและศาลาจีนในของสิงค์โปร์ ศาลาญี่ปุ่นของประเทศญี่ปุ่น ศาลาอินเดียของประเทศอินเดีย และศาลาฝรั่งของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยทั้ง 4 ชาติอาคันตุกะ ได้รับการออกแบบให้ตรงตามสถาปัตยกรรมจากประเทศนั้นๆ

วัดญาณสังวราราม

ขอบคุณรูปภาพจาก วัด ญาณสังวราราม

รายละเอียดสถานที่

 

เป็นอย่างไรกันบ้างคะ กับ วัดญาณสังวราราม วัดสำคัญเมืองพัทยา สถาปัตยกรรมสำคัญหลากหลาย สถานที่ท่องเที่ยวในพัทยาที่มีความสำคัยอีกหนึ่งแห่ง เป็นสถานที่ที่ให้เราได้เข้าไปทำบุญ ไหว้พระ และยังได้เห็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามและยังมีความหลากหลายอีกด้วยและยังพร้อมไปด้วยความรู้และคำสอนต่างๆ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งที่ไม่ควรพลาดเลย  หากใครที่ได้เดินทางมาพัทยาต้องได้ลองไปเลย และท่านใดที่กำลังหาบ้านพัก พลูวิลล่า พัทยา ที่ราคาดี บ้านพักสวย สถานที่ปลอดภัย สามารถเข้ามาดูได้ที่  The Poolvilla city 

 

บทความ ที่เที่ยว ใกล้เคียง

บทความล่าสุด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *